Conference ended

Agenda

10:10
10:25
10:40
10:55
11:10
11:25
11:40
11:55
12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25
14:40
14:55
15:10
15:25
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25
17:40
17:55
18:10

10:10 - 18:18

Wydarzenie długie

lorem ipsum ssss

13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25
14:40
14:55
15:10
15:25
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25
17:40
17:55
18:10

17:10 - 18:10

Wydarzenie długie c

lorem ipsum ssss

15:10 - 16:10

Wydarzenie długie b

lorem ipsum ssss

13:10 - 14:10

Wydarzenie długie a

lorem ipsum ssss

09:25
09:40
09:55
10:10
10:25
10:40
10:55
11:10
11:25
11:40
11:55
12:10
12:25
12:40
12:55
13:10
13:25
13:40
13:55
14:10
14:25
14:40
14:55
15:10
15:25
15:40
15:55
16:10
16:25
16:40
16:55
17:10
17:25
17:40
17:55
18:10
18:25
18:40
18:55
19:10
19:25
19:40
19:55
20:10
20:25
20:40
20:55
21:10
21:25
21:40
21:55
22:10
22:25
22:40
22:55
23:10
23:25

9:25 - 23:25

Wydarzenie długie 2

Wydarzenie długie

lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss

10:10 - 18:18 CEST

Wydarzenie długie c

lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss

17:10 - 18:10 CEST

Wydarzenie długie b

lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss

15:10 - 16:10 CEST

Wydarzenie długie a

lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss lorem ipsum ssss

13:10 - 14:10 CEST

Wydarzenie długie 2

9:25 - 23:25 CEST