31.08-1.09.2024

Kurso-Konferencja K(G)ojące Uznanie
Healing Acknowledgement

For English scroll down

Czy chcesz: 

 • polepszyć swoją relację z dzieckiem?
 • przestać się irytować “dziwnym” zachowaniem?
 • zrozumieć skąd biorą się „dziwne” zachowania?
 • mieć więcej spokoju w swojej relacji z dzieckiem?

Jeśli odpowiesz choć raz ‘tak’, to nasza kursokonferencja jest dla Ciebie!

A wszystko zaczyna się od „uznania” tego zachowania.

Zapraszamy do dwudniowego zanurzenia się w teorii i praktyce systemowego oraz systemicznego podejścia do zachowań dzieci i ich systemów rodzinnych na pierwszej w Polsce Międzynarodowej Kurso-Konferencji

 K(G)ojące Uznanie 

na pograniczu, w Słubicach w dniach
31.08-01.09.2024

Pogranicze to miejsce spotkania krajów, systemów, dyscyplin, profesjonalistów z różnych dziedzin pracy z dziećmi, rodziców i dorosłych.


Konferencja jest międzynarodowa a więc będzie prowadzona w języku polskim i angielskim w systemie tłumaczeń konsekutywnych. | The conference is international, so it will be conducted in Polish and English languages in a consecutive translation. 

Zadbaliśmy także o potrzeby ciała i w cenę biletu wliczone są dwa obiady (w tym opcja wege) oraz przekąski i napoje podczas przerw kawowych. | We looked after our bodies needs so the ticket price includes two lunches (vege available) and snacks, non-alcoholic beverages during lunch breaks. 


 Cele konferencji to:

 1. uznanie zachowań dzieci — od stanów fizycznych np. wymagające rehabilitacji, poprzez stany psychiczne np. po diagnozach     
 2. poznanie technik uznania zachowań      
 3. wymiana wiedzy i doświadczeń pomiędzy terapeutami, rodzicami, opiekunami dzieci oraz zainteresowanymi     

Efekt długofalowy:  transformacja relacji międzyludzkich

Wybrałyśmy temat dzieci na naszą pierwszą Kurso-Konferencję, bowiem to do nich należy przyszłość ludzkości i tej planety, a te leżą nam na sercu. 

DLA KOGO KONFERENCJA?

Dla rodziców, opiekunów, wychowawców, nauczycieli, lekarzy, pielęgniarek, terapeutów, psychologów, pedagogów, coachów tj. osób pracujących na co dzień z dziećmi i rodzinami oraz osób, którym tematyka dzieci jest po prostu bliska sercu

Zapraszamy!


Skontaktuj się z organizatorem | Contact the organizers

Masz pytania lub wątpliwości? Jesteśmy do Twojej dyspozycji. | Should you have any questions or concerns, we are at your disposal.

e-mail: KGojaceUznanie@gmail.com
Joanna Guść  tel: 781 477 718
#kgojaceuznanie

Obsługa finansowa konferencji: Technosfera Iman de Zwarte, Gronów 36, 69-220 Ośno Lubuskie, NIP 598 164 9144,  kontakt tel. 781 477 718, info@techno-sfera.pl

Ogólne Warunki Realizacji Kurso-Konferencji K(g)ojące Uznanie | General Terms of Organisation of the Course-Conference Healing Acknowlegement

Polityka prywatności | Privacy policy

W przypadku pytań technicznych dotyczących obsługi platformy ClickMeeting zachęcamy do kontaktu za pośrednictwem czatu na żywo dostępnego na tej stronie: https://clickmeeting.com/pl/contact. | Should you have any queries regarding using the ClickMeeting platform, please use live chat available here: https://clickmeeting.com/pl/contact


Course-conference Healing Acknowledgement

Do You want to:

 • improve your relationship with your child?
 • stop being irritated by “strange” behavior?
 • understand where the „strange” behavior comes from?
 • create more peace in your relationship with your child?

If you answer 'yes’ at least once, our course conference is for you!

…and it all starts with “acknowledging” this behavior.

We invite you to a two-day immersion in the theory and the practice of systemic and system approach to the children’s behavior and their family systems at the first International Course-Conference in Poland “K(G)ojące Uznanie / Healing Acknowledgement”  

Where: Collegium Polonicum on the border, in Słubice/Frankfurt Oder

When:  31/08-01/09/2024

FOR WHO?
Parents, guardians, educators, teachers, doctors, nurses, therapists, psychologists, pedagogues, coaches, i.e. people who work with children and families on a daily basis and people who simply care about children’s issues.

The borderland is a meeting space of countries, systems, disciplines, professionals from various fields of work with children, parents and adults.

Our goals are to:

 • Acknowledge of children’s behaviors — from physical states, e.g. requiring rehabilitation, through mental states, e.g. after diagnoses.
 • Learn techniques for acknowledging behaviors.
 • Exchange of knowledge and experiences between therapists, parents, guardians of children and interested parties.

Long-term effect  of the participation in the conference is the transformation of interpersonal relationships.

You are welcome!

Agenda

08:00
08:15
08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30
16:45
17:00
17:15
17:30
17:45
18:00

17:30 - 18:00

Zakończenie dnia | Closure of the day

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, owoce | Coffee, tea, water, fruit

15:30 - 17:30

Sesja III | Session III

Wpływ relacji w związku na dzieci. Dynamika 'córeczki tatusia’ i jej konsekwencje w życiu dziecka i dorosłym | Couple’s relationship and its influence on children. “Father’s-daughter” dynamic and its consequences for children’s and adults’ life

Iveta Apine

Współzałożycielka i współprowadząca
Systemic Constellation Centre w Rydze, Łotwa

14:00 - 15:30

Przerwa obiadowa | Lunch

Lunch: stół szwedzki, ciepłe i zimne potrawy (również wege), owoce | Buffet luncheon: warm and cold meals (also vegetarian), fruit

12:00 - 14:00

Sesja II | Session II

Zachowania autodestrukcyjne dzieci | Children's selfharming behaviours

Małgorzata Iri Jakubowska


Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku, twórczyni Indywidualnych Rozwiązań Integrujących JA

11:30 - 12:00

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe) | Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

9:30 - 11:30

Sesja I | Session I

Dzieci i rodzice; wzorce i role | Children and parents; patterns and roles

Bibi Schreuder

Twórczyni pedagogiki systemicznej
Bert Hellinger Instituut Nederland

9:00 - 9:30

Otwarcie i I Praca | Opening and first work

Otwarcie konferencji. Pierwsza wspólna praca wprowadzająca | Conference opening. First introductory work

8:00 - 9:00

Powitanie | Welcome greeting

Część nieoficjalna. Przyjazd: kawa, herbata, woda | Unofficial part. Gathering. Coffee, tea, water refreshments

08:30
08:45
09:00
09:15
09:30
09:45
10:00
10:15
10:30
10:45
11:00
11:15
11:30
11:45
12:00
12:15
12:30
12:45
13:00
13:15
13:30
13:45
14:00
14:15
14:30
14:45
15:00
15:15
15:30
15:45
16:00
16:15
16:30

15:40 - 16:30

Obiad | Lunch

Lunch: stół szwedzki, ciepłe i zimne potrawy (również wege), owoce | Buffet luncheon: warm and cold meals (also vegetarian), fruit

15:30 - 15:40

Zakończenie | Conference closure

13:30 - 15:30

Sesja VI | Session VI

Logika wzorców i symptomów w zespołach szkolnych: od wglądu do innych interwencji | The logic of patterns and symptoms in school teams: from insights to other interventions

Marije Boot

Trenerka oraz doradca organizacji edukacyjnych w ramach własnej praktyki
Bert Hellinger Instituut Nederland ((www.hellingerinstituut.nl) oraz Rozwój Organizacji (www.marijeboot.nl)

13:00 - 13:30

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe) | Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

11:00 - 13:00

Sesja V | Session V

Systemiczne interwencje bez konstelacji | Systemic interventions without constellations

Helena Bednařík Ballová

Założycielka i prowadząca
Institut Sistemickiej Prace a Konstelacii na Słowacji

10:30 - 11:00

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe) | Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

8:30 - 10:30

Sesja IV | Session IV

Ewolucyjna moc życia i ruchy sumienia | Evolutionary power of life and the motion of conscience

Karolina Głogowska

Założycielka i prowadząca
Ustawienia Ciała i Duszy oraz Szkoły Ustawień Systemowych w Gorzowie Wielkopolskim

Zakończenie dnia | Closure of the day

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, owoce

Coffee, tea, water, fruit

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

17:30 - 18:00 CEST

Sesja III | Session III

Wpływ relacji w związku na dzieci. Dynamika 'córeczki tatusia’ i jej konsekwencje w życiu dziecka i dorosłym

Couple’s relationship and its influence on children. “Father’s-daughter” dynamic and its consequences for children’s and adults’ life

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Iveta Apine

Współzałożycielka i współprowadząca
Systemic Constellation Centre w Rydze, Łotwa

15:30 - 17:30 CEST

Przerwa obiadowa | Lunch

Lunch: stół szwedzki, ciepłe i zimne potrawy (również wege), owoce

Buffet luncheon: warm and cold meals (also vegetarian), fruit

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

14:00 - 15:30 CEST

Sesja II | Session II

Zachowania autodestrukcyjne dzieci

Children’s selfharming behaviours

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Małgorzata Iri Jakubowska


Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku, twórczyni Indywidualnych Rozwiązań Integrujących JA

12:00 - 14:00 CEST

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe)

Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

11:30 - 12:00 CEST

Sesja I | Session I

Dzieci i rodzice; wzorce i role. Jak „dziwne zachowanie” próbuje uzupełnić system rodzinny…

Children and parents; patterns and roles. How “strange behavior“ tries to make the family system complete…

Po krótkim wyjaśnieniu, jak działają siły systemów; w ćwiczeniach doświadczymy tych sił na sobie.

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Bibi Schreuder

Twórczyni pedagogiki systemicznej
Bert Hellinger Instituut Nederland

9:30 - 11:30 CEST

Otwarcie i I Praca | Opening and first work

Otwarcie konferencji. Pierwsza wspólna praca wprowadzająca

Conference opening. First introductory work

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

9:00 - 9:30 CEST

Powitanie | Welcome greeting

Część nieoficjalna. Przyjazd: kawa, herbata, woda

Unofficial part. Gathering. Coffee, Tea, water refreshments

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

8:00 - 9:00 CEST

Obiad | Lunch

Lunch: stół szwedzki, ciepłe i zimne potrawy (również wege), owoce

Buffet luncheon: warm and cold meals (also vegetarian), fruit

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

15:40 - 16:30 CEST

Zakończenie | Conference closure

Podsumowanie i podziękowania

Summary and thanks

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

15:30 - 15:40 CEST

Sesja VI | Session VI

Logika wzorców i symptomów w zespołach szkolnych: od wglądu do innych interwencji

The logic of patterns and symptoms in school teams: from insights to other interventions

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Marije Boot

Trenerka oraz doradca organizacji edukacyjnych w ramach własnej praktyki
Bert Hellinger Instituut Nederland ((www.hellingerinstituut.nl) oraz Rozwój Organizacji (www.marijeboot.nl)

13:30 - 15:30 CEST

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe)

Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

13:00 - 13:30 CEST

Sesja V | Session V

Systemiczne interwencje bez konstelacji

Systemic interventions without constellations

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Helena Bednařík Ballová

Założycielka i prowadząca
Institut Sistemickiej Prace a Konstelacii na Słowacji

11:00 - 13:00 CEST

Przerwa kawowa | Coffee break

Stół kawowy: kawa, herbata, woda, słodkie przekąski (również bezcukrowe)

Coffee, tea, water, sweets (also sugarfree)

Lokalizacja | Location: Foyer Collegium Polonicum

10:30 - 11:00 CEST

Sesja IV | Session IV

Ewolucyjna moc życia i ruchy sumienia

Evolutionary power of life and the motion of conscience

Lokalizacja | Location: AULA Collegium Polonicum

Karolina Głogowska

Założycielka i prowadząca
Ustawienia Ciała i Duszy oraz Szkoły Ustawień Systemowych w Gorzowie Wielkopolskim

8:30 - 10:30 CEST

Prelegenci

Bibi Schreuder

Twórczyni pedagogiki systemicznej
Bert Hellinger Instituut Nederland

Bibi Schreuder

Twórczyni pedagogiki systemicznej
Bert Hellinger Instituut Nederland

Bibi Schreuder (for English scroll down)

Jako współzałożycielka i właścicielka Instytutu Berta Hellingera w Holandii przyczynia się do tworzenia i propagowania systemicznego myślenia i działania.

Prowadzi warsztaty z ustawieniami rodzinnymi w systemicznym spojrzeniu na trudności w zachowaniu i nauce. Prowadzi także szkolenia systemiczne w roli superwizora ustawień rodzinnych i organizacyjnych, szkolenia z zakresu coachingu systemicznego bez konstelacji oraz szkolenia z pedagogiki systemicznej.
W latach 1976-2001 pracowała w szkolnictwie zawodowym. W 1995 roku był pierwszy kontakt z ustawienia i poznała Berta Hellingera. Ten sposób postrzegania systemowego zachwycił i w rezultacie w 2000 roku wraz z mężem Janem Jacobem Stam założyła Instytut Berta Hellingera w Holandii oferujący szeroką gamę kursów i programów szkoleniowych dotyczące ustawień rodzinnych i organizacyjnych.

Opracowała wiele ćwiczeń, aby doświadczyć fenomenologicznego działania systemów. Po kilku latach zdałam sobie sprawę, że systemiczne spojrzenie na problemy i wyzwania można zastosować także bez potrzeby przeprowadzenia ustawienia rodzinnego. I właśnie dla edukacji ten sposób patrzenia na sprawy ma tak wielką wartość! Niewiarygodne, ale postrzegając uczniów systemicznie – włączając ich system pochodzenia – można zaobserwować wiele zmian w relacjach i zachowaniu! Wtedy narodziło się kształcenie z pedagogiki systemicznej dla oświaty i osób pracujących z dziećmi.

Coraz więcej rodziców zgłaszało się do mnie na coaching, aby systemicznie badać zachowania swoich dzieci. To właśnie dzięki tym wszystkim pytaniom dowiedziałam się, jak dzieci nieświadomie ciężko pracują, aby uzupełnić swój system pochodzenia. Z tych spostrzeżeń zrodziła się moja książka „Jestem dzieckiem, więc czuję, gdzie są moi rodzice”. Razem z Janem Jacobem napisałam wcześniej książkę „Systemic coaching: systemic work without the constellation”.

— English

As co-founder and owner of the Bert Hellinger Institute Netherlands, I contribute to systemic thinking and action in workshops of family constellations on themes such as a systemic perspective of behavioral and learning difficulties. I also teach systemic training as a supervisor of family constellations and organizational constellations, as well as conducting trainings for systemic coaching without constellations. I am founder of the systemic pedagogy course.

From 1976 to 2001 I enjoyed working in vocational education.
In 1995 I was introduced to constellations and Bert Hellinger. This way of systemic view attracted me and in 2000 my husband Jan Jacob Stam so much that we founded the Bert Hellinger Institute Netherlands and started developing training courses in family constellations and organizational constellations.

I developed many exercises to experience how systems work in a phenomenological way. After a few years I realized that the systemic way of looking at things can also be applied without constellations. And it is precisely for education that this way of looking at things is of so much value! Almost unbelievable, but just by looking at the students systemically – including their background system – a lot changes in relationships and behavior emerge! From these experiences, the training in systemic pedagogy for education and people who work with children was born.

More and more parents approached me for coaching to systematically investigate the behavior of their children. It was precisely through all those questions that I learned how children subconsciously work hard to complete their background system. My book 'I am a child, so I feel where my parents are’ was born from these insights. Together with Jan Jacob I previously wrote the book 'Systemic coaching, systemic work without constellations’.

Moje wydarzenia

 • Sesja I | Session I

  Szczegóły

Helena Bednařík Ballová

Założycielka i prowadząca
Institut Sistemickiej Prace a Konstelacii na Słowacji

Helena Bednařík Ballová

Założycielka i prowadząca
Institut Sistemickiej Prace a Konstelacii na Słowacji

Helena Bednařík Ballová (for English scroll down)

Jestem systemicznym facylitatorem, coachem i trenerem pracy systemicznej i konstelacji.
Moja droga zawodowa rozpoczęła się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Bratysławie, gdzie studiowałam rachunkowość zarządczą i audyt. Dzięki temu mogłem później przejść przez wiele stanowisk w różnych słowackich i międzynarodowych firmach, aż do stanowiska dyrektora finansowego. Ta podróż trwa prawie 20 lat. Praca w różnych organizacjach dała mi dużo doświadczenia i wywarła na mnie znaczący wpływ nawet jeszcze później, kiedy zdecydowałem się całkowicie poświęcić podejściu systemowemu. Chęć poznania procesów wewnętrznych w organizacjach i tego, co kryje się za firmowymi cyframi, doprowadziła mnie do konstelacji organizacyjnych. A przez konstelację do pracy systemicznej bez konstelacji – coaching systemiczny. Moja ciekawość ustawień rodzinnych zaczęła się w 2008 roku i trwa do dziś.

Ukończyłam wiele szkoleń z podejścia systemowego i ustawień rodzin, a największy wpływ miał na mnie Bert Hellinger Instituut Nederland w Holandii. Po pierwszym szkoleniu tam rozpoczęłam pracę w tej branży na Słowacji. Moja praca stała się moją pasją. Na Słowacji założyłam także Instytut Pracy Systemowej i Konstelacji, w ramach którego organizuję i prowadzę szkolenia z podejścia systemicznego i ustawień nie tylko dla profesjonalistów, ale dla wszystkich zainteresowanych tą metodą.

Podejście systemowe dosłownie zmieniło moje życie i widzę, jak zmienia się na lepsze życie moich klientów. Dlatego też zdecydowałem się je spopularyzować na Słowacji.

— English

I am a systemic facilitator, coach and trainer for systemic work and constellations.
My professional journey began at the University of Economics in Bratislava, where I studied accounting and auditing. Thanks to this, I was later able to go through many positions in various Slovak and international companies, up to the position of financial manager. This journey last almost 20 years. Working in various organizations gave me a lot of experience and influenced me significantly even later, when I decided to devote myself fully to the systemic approach. The desire to learn more about the inner processes in organizations and what is hidden behind company numbers led me to organizational constellations. And through constellation to systemic work without constellations – systemic coaching. My curiosity for constellations started in 2008 and is still in progress.

I completed more trainings of systemic approach and constellations and the biggest influence has the Bert Hellinger Instituut Nederland in the Netherlands. After my first training there I started working in this field in Slovakia. My work has become my passion. In Slovakia, I also founded the Institute of Systemic Work and Constellations, under which I organize and lead training sessions of the systemic approach and constellations not only for professionals, but for everyone who is interested in this method.

The systemic approach has literally changed my life and I see how it changes my clients’ lives for the better. That is also why I decided to popularize it in Slovakia.

Moje wydarzenia

 • Sesja V | Session V

  Szczegóły

Iveta Apine

Współzałożycielka i współprowadząca
Systemic Constellation Centre w Rydze, Łotwa

Iveta Apine

Współzałożycielka i współprowadząca
Systemic Constellation Centre w Rydze, Łotwa

Iveta Apine (for English scroll down)

Założycielka Centrum Ustawień Systemicznych w Rydze, które stanowi także centrum centrum organizacyjne i treningowe dla ustawień rodzin, warsztatów, czy konsultacji. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w prowadzeniu ustawień, szkoleń, coachingu czy superwizji. Posiada Certyfikat Psychoterapii Transpersonalnej. Obecnie student studiów doktoranckich.

Iveta mówi o swojej pracy Iveta: „Myślę, że myślenie systemowe to coś, co może spowodować poważną zmianę w życiu poszczególnych ludzi, a w pewnym momencie przyczynić się do zmiany w społeczeństwie, którego oczekujemy i za którym tęsknimy. Praca systemowa jest w swej istocie bardzo prosta: wszystko, co wykluczymy, w pewnym momencie powraca i ma swój kształt”.

Z radością gościmy Ivetę jako prelegenta na naszej konferencji. Jej doświadczenie łączenia zachodniego z wchodnim podejściem systemowym jest wielką wartością.

Więcej o Iveta:
www.constellationsriga.lv www.ivetaapine.com https://www.facebook.com/constellationsriga.lv

— English 

Founder of Systemic Constellations Centre Riga, educational centre for organisational and family constellations trainings, workshops and consulting. More than ten years’ experience in facilitation, constellation training programme development and execution, coaching and supervision. Holds Certificate of Transpersonal Psychotherapy. PhD student.

Iveta says: ‘I think systemic thinking is something that can bring about a major change in individual human lives and at some point, add to a shift in the society we are expecting and longing for. Systemic work is very simple in its essence: everything that we exclude, keeps coming back at some point in time and some shape’.

We are very happy to host Iveta as one of our guest speakers. Thanks to her experience she is the one to bring a merge between Western and Eastern systemic approach.

More information: www.constellationsriga.lv and www.ivetaapine.com
https://www.facebook.com/constellationsriga.lv

 

Moje wydarzenia

 • Sesja III | Session III

  Szczegóły

Karolina Głogowska

Założycielka i prowadząca
Ustawienia Ciała i Duszy oraz Szkoły Ustawień Systemowych w Gorzowie Wielkopolskim

Karolina Głogowska

Założycielka i prowadząca
Ustawienia Ciała i Duszy oraz Szkoły Ustawień Systemowych w Gorzowie Wielkopolskim

Karolina Głogowska  (for English scroll down)

Terapeutka ustawień rodzin, psychotraumatolożka. Założycielka Szkoły Ustawień Systemowych w Gorzowie Wielkopolskim. Autorka metody Ustawień Ciała i Duszy, metody dążącej do harmonizacji systemów w tym rodzinnych.

Karolina wcześniej przez lata była lekarzem, dentystą. ‘Dziś patrzę na inne korzenie. Mam wgląd w przyczyny zjawisk, dzieje i losy. Wgląd i obrazowanie stały się moim sposobem postrzegania’ – pisze o sobie Karolina.

Jako lekarz Karolina badała ciało fizyczne, jako konstelator ma wgląd w rozpoznanie subtelnych mechanizmów ducha, obydwa doświadczenia pozwalają pomagać innym osobom. Mamy ogromną przyjemność gościć Karolinę na konferencji.

Więcej o Karolinie i jej kwalifikacjach przeczytasz tutajtutaj

— English

Systemic constellations therapist, psychotraumatologist. Founder of the School of Systemic Constellations in Gorzów Wielkopolski. Author of the Body and Soul Settings method, a method aimed at harmonizing systems, including family ones.

Karolina had previously been a medical doctor and dentist for years.

‘Today I look at other roots. I have insight into the causes of phenomena, history and fate. Insight and imaging have become my way of perceiving’ – Karolina writes about herself.

As a doctor, Karolina examined the physical body, as a constellator she has an insight into recognizing the subtle mechanisms of the spirit. Both experiences allow her to help other people.

We have a great pleasure to host Karolina at the conference. 

You can read more about Karolina and her qualifications here, Facebook

Moje wydarzenia

 • Sesja IV | Session IV

  Szczegóły

Małgorzata Iri Jakubowska


Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku, twórczyni Indywidualnych Rozwiązań Integrujących JA

Małgorzata Iri Jakubowska


Wykładowca na Uczelni Świadomego Terapeuty 38 w Gdańsku, twórczyni Indywidualnych Rozwiązań Integrujących JA

Małgorzata Iri Jakubowska (for English scroll down)

Terapeutka Ustawień Systemowych, Wykładowca na Uczelni Świadomego
Terapeuty 38 w Gdańsku, Bioenergoterapeutka, Instruktorka Pedagogiczna
Praktycznej Nauki Zawodu, Autorka.


Małgorzata od wielu lat prowadzi warsztaty, kursy rozwojowe i sesje
indywidualne. Pracuje głównie metodą ustawień systemowych, w tym ustawienia w polu rodzinnym. 

Podczas terapii posługuje się również technikami psychoterapeutycznymi opartymi na współczuciu i uważności m.in. Mindfulness-Based Therapies (MBT), 3 Fala terapii behawioralnych, w tym terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) oraz Terapia Zaangażowania
i Akceptacji (ACT). Ukończyła w tym zakresie studia podyplomowe na SWPS w Warszawie.

 

Wcześniej Małgorzata pracowała jako magister ekonomii i rozwijała się
zawodowo jako menadżer średniego i wyższego szczebla w branży
finansowo-ubezpieczeniowej. W centrum jej zainteresowania od początku
był Człowiek i jego historie, marzyła o tym, by inspirować ludzi ku
zmianom, dlatego ostatecznie wybrała terapeutyczną drogę zawodową.
Z radością mamy zaszczyt gościć Małgorzatę na konferencji. 

Jej wiedza i doświadczenie to wielki zasób dla uczestników i organizatorów.
Więcej o Małgorzacie możesz przeczytać tutaj, tutaj Facebook  oraz tutaj 

— English

System Settings Therapist, Lecturer at the College off Consciousness Therapists 38 in Gdańsk, Bioenergotherapist, Pedagogical Instructor of Practical Vocational Training, Author.

Małgorzata has been running workshops, development courses and individual sessions for many years. She works mainly using the systemic constellations method, including the family field.

In her practice, Małgorzata also uses psychotherapeutic techniques based on compassion and mindfulness, including: Mindfulness-Based Therapies (MBT), 3 Wave behavioral therapies including Dialectical Behavioral Therapy (DBT) and Commitment Therapy and Acceptance (ACT). She completed postgraduate studies in this field at SWPS in Warsaw.

Previously, Małgorzata worked as a Master of Economics and developed her skills professionally as a middle and senior manager in the industry of finance and insurance. In the center of her attention from the very beginning was a man and his/her stories, she dreamed of inspiring people towards changes, which is why she ultimately chose a therapeutic career path.

We are happy to have the honor of hosting Małgorzata at the conference.

Her knowledge and experience are a great resource for participants and organizers.

You can read more about Małgorzata here, on Facebook and here

Moje wydarzenia

 • Sesja II | Session II

  Szczegóły

Marije Boot

Trenerka oraz doradca organizacji edukacyjnych w ramach własnej praktyki
Bert Hellinger Instituut Nederland ((www.hellingerinstituut.nl) oraz Rozwój Organizacji (www.marijeboot.nl)

Marije Boot

Trenerka oraz doradca organizacji edukacyjnych w ramach własnej praktyki
Bert Hellinger Instituut Nederland ((www.hellingerinstituut.nl) oraz Rozwój Organizacji (www.marijeboot.nl)

For English scroll down.

Marije Boot jest ekspertem w zakresie przywództwa systemicznego w edukacji. Prowadzi zespoły i ich liderów przez procesy zmian oraz tam, gdzie następuje stagnacja rozwoju. Używając perspektywy systemicznej, pracuje z zespołami, aby zbadać logikę wzorców i symptomów, które są widoczne i namacalne, takich jak praca w oddzielnych ksiąstewkach – „niewspółpraca”, konflikty, kultura my-oni, absencja itp. Także wgląd w w inne systemy, których to zespół jest częścią.

Oprócz pracy jako systemiczny trener zespołu w ramach swojej praktyki – https://www.marijeboot.nl/ , Marije jest trenerem w Instytucie Berta Hellingera w Nideralandach (www.hellingerinstituut.nl) , gdzie prowadzi kurs „Systemic Leadership in Education” oraz kurs „Systemic Advising”. Obydwa kursy są systemiczną pracą bez konstelacji.

W szkoleniu z przywództwa systemicznego nacisk kładzie na to, kim jesteś jako lider na stanowisku lidera. Jakie wzorce wymyślasz i jaki mają wpływ na zespół i współpracę z innymi?

Podczas prowadzonych przez nią warsztatów przekaże nam wgląd w nasze własne miejsce i dynamikę zespołu w oparciu o ćwiczenia i teoretyczne zasady systemiczne obowiązujące organizację zespołu w edukacji.

Omówimy i przećwiczymy następujące wyzwania w edukacji dzieci:

1. Wyzwanie: Jak nauczyciele – ludzie niejednokroć sami będący rezultatem systemu, który kładł nacisk na hierarchię, na przywództwo formalne, nie pozwalał na urzeczywistnianie przywództwa opartego na wartościach współpracy i wzajemnego uczenia się – mogą kształtować ludzi zaangażowanych, otwartych, zdolnych do realizowania alternatywnych wizji?

Systemiczne podejście do odpowiedzi: Jest bardzo prawdopodobne że dorośli, którzy byli w roli rodzica będąc dzieckiem, teraz pracują w miejscach, gdzie mogą przewodzić, np. są nauczycielami. Dlatego potrzeba odwagi, aby zobaczyć, gdzie wzorce były kiedyś tak pomocne (w dzieciństwie), a gdzie wymaga to również odpuszczenia czegoś, uznania, aby móc współpracować z innymi. Wymaga to również dużego wsparcia ze strony dyrektora szkoły (który często, też działa w swoim wzorcu).

2. Wyzwanie: Jak przejść z pozycji władzy w szkole do roli służby wobec innych i społeczeństwa?

Systemiczne podejście do odpowiedzi: Uznanie, że praca w oświacie była kiedyś bardzo logiczna i że duch czasu może wymagać teraz czegoś innego. Cokolwiek jest skończone, trzeba to (od)puścić, aby móc iść do przodu.

3. Wyzwanie: Jak pogodzić odgórne przekształcanie i reformowanie oświaty z oddolnym ruchem jej uspołecznienia i różnicowania oświaty?

Systemiczne podejście do odpowiedzi: Gdzie to się gryzie ze sobą? Gdzie leży przyczyna?

4. Wyzwanie: Jak tworzyć nowe rozwiązania w szkole bez starych, uznanych fundamentów, by odbijając się od jednych dogmatów, nie ugrzęznąć w innych?

Systemiczne podejście do odpowiedzi: Wymaga to czasu i uwagi, aby zobaczyć i rozpoznać, w czym poprzednie rozwiązanie- wzorzec było kiedyś bardzo dobrym rozwiązaniem i co wniosło do społeczeństwa. I jaka jest cena i zysk oraz kto je płaci lub konsumuje.

ENGLISH:

Marije Boot is an expert in systemic leadership in education. She guides teams and their leaders through change processes and when the development stagnates. Using a systems perspective, she works with teams to examine the logic of patterns and symptoms that are visible and tangible, such as silos working – „non-collaboration”, conflicts, us-them culture, absenteeism, etc. Her training aims at providing insights into other systems that the team is part of.

In addition to working as a systematic team trainer as part of her own practice – https://www.marijeboot.nl/ , Marije is a trainer at the Bert Hellinger Institute in the Netherlands (www.hellingerinstituut.nl), where she runs the „Systemic Leadership in Education” course and the „Systemic Advising”. Both courses are systematic work without constellations.

In systemic leadership training, the emphasis is on who you are as a leader in a leadership position. What patterns do you come up with and what impact do they have on the team and the cooperation with others?

During her workshops at Healing Acknowledgment conference, she will provide us insights into our own place and the team dynamics based on exercises and theoretical systemic principles applicable to any team organization in education.

We will discuss and practice the following challenges in educating children:

1. Challenge: How can teachers – people who are often the result of a system that emphasized hierarchy, formal leadership and did not allow for the implementation of leadership based on the values of cooperation and mutual learning – shape people who are committed, open, and able to implement alternative visions ?

A systemic approach to an answer: It is very likely that adults who were in the role of a parent as a child, now work in places where they can lead, for example as teachers. Therefore, it takes a courage to see where role models were once so helpful (in childhood), and where it also requires letting something go, acknowledging it, in order to cooperate with others. It also requires a lot of support from the school principal (who often also follows his/her pattern).

2. Challenge: How to move from a position of power at school to a role of service to others and society?

A systemic approach to response: Recognizing that working in education was once very logical and that the “zeitgeist” may now demand something different. Whatever is finished must be (let) go of it in order to move forward.

3. Challenge: How to reconcile the top-down transformation and the reforms of education with the bottom-up movement of its socialization and differentiation of education?

A systemic approach to answering: Where do these two conflict with each other? Where is the cause?

4. Challenge: How to create new solutions at school without old, recognized foundations, so as not to get bogged down by some dogmas?

Systemic approach to response: This requires time and attention to see and recognize what the previous solution-pattern was once a very good solution and what it contributed to society? And what is the price and win, and who pays it or consumes it.

Moje wydarzenia

 • Sesja VI | Session VI

  Szczegóły

Sponsorzy

Bilety